12.7.09


Εκυλιόμασταν στη λάσπη .Επίτηδες.Ένας άλλος εκυλιόντανε κι αυτός για να γίνει καλά η μέση του ,λέει.
Λέει επίσης: "Κι ο πεθερός μου τα ίδια.Το πόδι του το σέρνει,δε μπορεί να περπατήσει,αλλά δεν κάνει τίποτα (για να το θεραπεύσει),τώρα δεν έχει σημασία,βγήκε στη σύνταξη".